Saturday, 10 December 2011

KARANGAN BAHAGIAN B-PANDUAN

Penulisan Karangan Bahagian B

Monday, 5 December 2011

CONTOH LAPORAN

Laporan Kegiatan Persatuan Matematik Dan Sains Sekolah Kebangsaan Darau.

Persatuan Matematik dan Sains dibentuk pada tahun 1982.Anggota-anggota persatuan ini berjumlah 60 orang. Mereka terdiri daripada pelajar Tahun Empat hingga Tahun Enam. Persatuan ini dibentuk untuk meningkatkan taraf pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik. Selain itu ,melalui persatuan ini,pelajar dapat bertukar-tukar pendapat tentang pelajaran masing-masing.
Persatuan ini telah menjalankan beberapa kegiatan sepanjang tahun 1995.Kegiatan-kegiatan tersebut berbentuk akademik dan bukan akademik. Kegiatan pertama yang kami jalankan ialah”Peraduan Menulis Esei Tentang Sains”.Sambutan yang diberikan terhadap peraduan ini adalah sangat menggalakkan. Peraduan ini dimenangi oleh Suriani Mat Zin,pelajar Tahun Enam Mawar.
Kami juga menganjurkan ceramah tentang sains dan matematik .Ceramah ini disampaikan oleh pensyarah dari Universiti Malaysia. Selain itu ,kami turut mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan sekolah. Kami memperindahkan kawasan taman pra dengan menanam berbagai jenis bunga dan menamakan pohon-pohon tersebut mengikut istilah sains.
Pada cuti penggal kedua persekolahan,kami mengadakan lawatan ke Taman Ular di Batu Pahat. Sebagai hasil lawatan ini,kami banyak memperolehi pengetahuan tentang penyelidikan yang dijalankan oleh pihak Institut Penyelidikan Perubatan Malaysia di situ.
Pada keseluruhannya,kami berpuas hati dengan kegiatan-kegiatan yang kami jalankan .Kami juga berterima kasih kepada guru penasihat,Cikgu Rosmini Jaafar yang banyak memberikan bimbingan kepada kami.
Disediakan oleh, 25 Januari 1996
Azmi
_______________
(AZMI SULAIMAN)
Setiausaha Persatuan Matematik dan Sains
Sekolah Kebangsaan Darau, Jerteh,Terengganu.

Friday, 21 October 2011

Penanda Wacana

 

1. Menandakan pertentangan maklumat

- Bagaimanapun, namun begitu, walau bagaimanapun, biarpun begitu, namun demikian, walaupun begitu, meskipun begitu, sebaliknya, walaupun demikian, meskipun demikian, meskipun, namun

2. Menandakan sesuatu yang kian bertambah

- Lagipun, malah, tambahan pula, lebih-lebih lagi, tambahan lagi.

3. Menunjukkan akibat atau kesimpulan

- Akhir kata, justeru, oleh itu, akhirnya, kalau begitu, semenjak itu, dengan itu, lantaran itu, oleh sebab itu, jadi, malangnya.

4. Menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya

- Kemudian, lepas itu, selanjutnya, selepas itu.

5. Menunjukkan dalam masa yang sama atau pada masa itu

- Dalam pada itu, di samping itu, selain itu, sebelum itu.