Friday, 21 October 2011

Penanda Wacana

 

1. Menandakan pertentangan maklumat

- Bagaimanapun, namun begitu, walau bagaimanapun, biarpun begitu, namun demikian, walaupun begitu, meskipun begitu, sebaliknya, walaupun demikian, meskipun demikian, meskipun, namun

2. Menandakan sesuatu yang kian bertambah

- Lagipun, malah, tambahan pula, lebih-lebih lagi, tambahan lagi.

3. Menunjukkan akibat atau kesimpulan

- Akhir kata, justeru, oleh itu, akhirnya, kalau begitu, semenjak itu, dengan itu, lantaran itu, oleh sebab itu, jadi, malangnya.

4. Menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya

- Kemudian, lepas itu, selanjutnya, selepas itu.

5. Menunjukkan dalam masa yang sama atau pada masa itu

- Dalam pada itu, di samping itu, selain itu, sebelum itu.

Saturday, 8 October 2011

Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

1. Strategi Berpusatkan Murid
- Guru memainkan peranan utama
- Murid hanya duduk mendengar
- Kaedah keseluruhan kelas demonstrasi, syarahan dan bercerita.

2. Strategi Berpusatkan Murid
- Murid memainkan peranan penting
- Guru melaksanaan tugas sebagai pembimbing
- contoh aktiviti kelas. kaedah kumpulan dan penyelesaian masalah

3. Strategi Berpusatkan Bahan
- Terbahagi kepada 2 iaitu :
a. Bahan pengajaran seperti carta, graf, gambar, video dan sebagainya
b. Bahan pembelajaran. Bahan yang digunakan oleh murid seperti lembaran kerja
- Antara kaedah-kaedah diguna seperti pengunaan modul dan komputer

Saturday, 1 October 2011

PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK - ULANGKAJI

PENDEKATAN

Membawa makna cara kita mendekati sesuatu.
# konkrit ke abstrak
# mudah kepada kompleks
# keseluruhan kepada sebahagian
# umum kepada spesifik
# spesifik kepada umum
# dekat kepada jauh
# diketahui kepada belum diketahui


KAEDAH

Membawa makna satu siri tindakan yang sistematik untuk mencapai sesuatu.

contoh : Kaedah inkuiri-penemuan

TEKNIK

Membawa maksud kemahiran dalam pengelolaan dan pelaksanaan di dalam sesuatu akitiviti.

contoh : Sumbangsaran