Friday, 21 October 2011

Penanda Wacana

 

1. Menandakan pertentangan maklumat

- Bagaimanapun, namun begitu, walau bagaimanapun, biarpun begitu, namun demikian, walaupun begitu, meskipun begitu, sebaliknya, walaupun demikian, meskipun demikian, meskipun, namun

2. Menandakan sesuatu yang kian bertambah

- Lagipun, malah, tambahan pula, lebih-lebih lagi, tambahan lagi.

3. Menunjukkan akibat atau kesimpulan

- Akhir kata, justeru, oleh itu, akhirnya, kalau begitu, semenjak itu, dengan itu, lantaran itu, oleh sebab itu, jadi, malangnya.

4. Menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya

- Kemudian, lepas itu, selanjutnya, selepas itu.

5. Menunjukkan dalam masa yang sama atau pada masa itu

- Dalam pada itu, di samping itu, selain itu, sebelum itu.

No comments: