Saturday, 8 October 2011

Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

1. Strategi Berpusatkan Murid
- Guru memainkan peranan utama
- Murid hanya duduk mendengar
- Kaedah keseluruhan kelas demonstrasi, syarahan dan bercerita.

2. Strategi Berpusatkan Murid
- Murid memainkan peranan penting
- Guru melaksanaan tugas sebagai pembimbing
- contoh aktiviti kelas. kaedah kumpulan dan penyelesaian masalah

3. Strategi Berpusatkan Bahan
- Terbahagi kepada 2 iaitu :
a. Bahan pengajaran seperti carta, graf, gambar, video dan sebagainya
b. Bahan pembelajaran. Bahan yang digunakan oleh murid seperti lembaran kerja
- Antara kaedah-kaedah diguna seperti pengunaan modul dan komputer

No comments: