Saturday, 1 October 2011

PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK - ULANGKAJI

PENDEKATAN

Membawa makna cara kita mendekati sesuatu.
# konkrit ke abstrak
# mudah kepada kompleks
# keseluruhan kepada sebahagian
# umum kepada spesifik
# spesifik kepada umum
# dekat kepada jauh
# diketahui kepada belum diketahui


KAEDAH

Membawa makna satu siri tindakan yang sistematik untuk mencapai sesuatu.

contoh : Kaedah inkuiri-penemuan

TEKNIK

Membawa maksud kemahiran dalam pengelolaan dan pelaksanaan di dalam sesuatu akitiviti.

contoh : Sumbangsaran

No comments: